Analize calitatea apei pentru piscicultura

„Potabilitate nu este egal Piscicultură”

Trebuie reţinut faptul că normele şi limitele admise la parametrii fizici, chimici şi microbiologici pentru apa în domeniul potabilitate şi cele din domeniul piscicultură sunt la standarde diferite. Ca exemplu la amoniu în domeniul potabilitate avem o limită admisă de 5 mg/l, pe când în piscicultura avem sub 0,05 mg/l. La Clor, spre exemplu, limita este de 2 mg/l în domeniul potabilitate şi 0,002 mg/l în domeniu piscicultură. La fel sunt şi ceilalţi parametrii cu mici excepţii. În concluzie : atunci când dorim să facem analize este de interes să ştim care este scala de măsura şi gama reactivilor folosiţi de laboratoarele de analiză.

Asigurăm recipientele pentru recoltarea de probe.

Nr. Crt.

ANALIZE CHIMICE

Tarif

1

(BOD5) 5 zile

78,0

2

(COD)

24,5

3

Alcalinitate

35,0

4

Amoniac

29,5

5

Amoniu

34,0

6

Cadmiu

33,4

7

Calciu

34,2

8

Cloruri

34,2

9

Cupru

38,0

10

Dioxid de Carbon

31,9

11

Duritate

23,8

12

Fier total ionic

32,2

13

Fosfaţi

41,5

14

Hidrogen sulfurat – Sulfuri

42,4

15

Magneziu

20,6

16

Nitraţi

35,0

17

Nitriţi

37,2

18

Oxigen Dizolvat

24,5

19

Plumb

59,0

20

рН

20,2

21

Potasiu

32,2

22

Sodiu

51,5

23

Solide în suspensie

30,5

24

Sulfaţi

51,0

25

Surfactanţi Anionici

50,0

26

Zinc

31,0

Nr. Crt.

ANALIZE FIZICE

Tarif

1

Culoare

10,0

2

Transparenţa – Turbiditate

11,6

Nr. Crt.

ANALIZE BACTERIOLOGICE

Tarif

1

Determinare Bacterii Heterotrofe

140,0

2

Determinare Bacterii Nitrificatoare

186,0

3

Determinare Bacterii Denitrificatoare

205,0

Laboratorul nostru vă oferă posibilitatea de a face analize de calitate a apei în domeniul de interes pentru piscicultură. Pentru sturionicultură facem şi interpretarea acestor parametrii. Laboratorul este compus din aparatură modernă Hach-Lange şi are în dotare o unitate DR 3900 Spectrofotometru, cu tehnologie RFID, o unitate termostat pentru digestie DRB 200, un incubator Lovibond, dotat cu unitati termocult Selzur. Toţi reactivii sunt produşi de Hach Lange având calibrarea făcută de către producător. Recoltarea probelor se face de către personalul nostru sau de către beneficiar pe baza instrucţiunilor noastre. Asigurăm interpretarea rezultatelor analizelor în funcţie de speciile intenţionate.

5421

Pentru comanda de analize de calitate a apei în domeniul piscicultură vă rugăm să ne contactaţi prin email: daniel.tabacaru@ariap.ro sau la telefon: +40724593613 de luni până vineri 11.00 – 19.00