ACCESARE FONDURI EUROPENE EMFF 2014 – 20202

Conform prevederilor din statutul ARIAP de la articolul 3 alineat a) până la alineat l), ARIAP işi dedică activitatea pentru susţinerea membrilor săi în accesarea fondurilor europene în speţă EMFF 2014 – 2020.

În acest sens punem la dispoziţia celor interesaţi ghiduri de accesare fonduri europene.

clickSolicită Ghidul General de Accesare Fonduri Europene 262 linii de finanţare…

clickSolicită Ghidul de Accesare Fonduri Europene EMFF 2014 -2020…

clickVerifică eligibilitatea ta ca aplicant pentru accesare fonduri europene…

   green-icon-button-hi Chestionar eligibilitate descarcă >>

   green-icon-button-hi Solicită chestionarul în format .doc pentru al putea edita >>

   green-icon-button-hi Trimite documentul pentru evaluare gratis pentru membrii, 100 Euro pentru ne-membri >>

clickVerifică calitatea chimică şi fizică a apelor din locaţia intenţionată…

clickVerifică competenţele şi calificarea managerului de proiect şi a partenerilor ARIAP…

clickSolicită business plan ferma 150 tone masă biologica (păstrăv, sturion, şalău, lostriţă, tilapia, somn african)… este necesar semnarea unui NDA, după modelul de mai jos:

NDA FINAL VERSION 8 2015 ARIAP

clickSolicită o sesiune de consiliere individualizată pe proiectul tău…

Citat din statut…

„3. MIJLOACELE
Mijloacele prin care Asociaţia urmăreşte atingerea scopului şi obiectivelor sale, acţionând fie individual de către asociaţie, fie în parteneriat cu alte entităţi, sunt:
(a) Elaborarea şi implementarea unui număr cât mai mare de proiecte conform Regulamentului (UE) NR. 508/2014 al Parlamentului şi al Consiliului European din 15 mai 2014, privind Fondul European pentru Acvacultură și Afaceri Maritime (EMFF), cât şi a altor regulamente sau fonduri, în favoarea membrilor asociaţiei;
(b) Elaborarea şi implementarea strategiilor integrate de dezvoltare socială, economică şi profesională, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen;
(c) Alegerea proiectelor pentru care se vor elabora cereri de finanţare şi stabilirea criteriilor de selecţie a acestor proiecte în acord cu priorităţile specifice ale strategiei comune europene în acvacultură şi a stategiei unitare maritime europene;
(d) Pregătirea şi acordarea de asistenţă de specialitate persoanelor juridice şi fizice, care urmăresc obţinerea finanţării din fonduri europene sau naţionale;
(e) Încurajarea inovării şi modernizarea formelor tradiţionale de acvacultură şi pescuit;
(f) Realizarea de acţiuni de promovare a parteneriatelor public-privat în contextul derulării unor proiecte şi acţiuni inovative;
(g) Susţinerea şi sprijinirea valorificarii echilibrate a resurselor de mediu, apa, aer, sol şi activităţi umane;
(h) Diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative, în contextul incluziunii sociale;
(i) Acţiuni în contextul elaborării strategiilor de dezvoltare, pe baza nevoilor şi a punctelor forte, sprijinirea combinării principalelor obiective – competitivitate, mediu şi calitatea vieţii/diversificare, pentru protejarea şi îmbunătăţirea patrimoniului natural piscicol şi marin, creşterea conştientizării efectelor asupra mediului, stimularea investiţiilor şi promovarea serviciilor de specialitate, turism şi alte activităţi;
(j) Realizarea de acţiuni şi proiecte ce derivă din Regulamentului (UE) NR. 508/2014 al Parlamentului şi al Consiliului European din 15 mai 2014, şi a altor regulamente şi fonduri, cu privire la dezvoltarea durabilă în acvacultură şi a zonelor de pescuit ;
(k) Colaborarea sau constituirea unor parteneriate cu autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice, de drept public sau privat, române sau străine, cu sau fără scop patrimonial, pentru facilitarea accesului la resurse private şi publice;
(l) Înfiinţarea unor societăţi comerciale”